Hướng dẫn sử dụng ARRAYFORMULA trong Google Sheet + Ví dụ

Hàm ARRAYFORMULA trong Google Sheet là một cách hiệu quả để áp dụng các công thức và hàm cho toàn bộ cột, hàng và mảng bằng cách sửa đổi một ô. Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng hàm Arrayformula để sao chép nội dung của toàn bộ hàng, cột và mảng; để áp dụng công thức cho toàn bộ mảng và áp dụng các hàm cho toàn bộ mảng.

Cú pháp

ARRAYFORMULA(công_thức_mảng)

  • công_thức_mảng – Dải ô, biểu thức toán học sử dụng một dải ô hoặc nhiều dải ô có cùng kích thước hoặc một hàm trả về kết quả lớn hơn một ô.

Sử dụng ARRAYFORMULA để sao chép toàn bộ hàng, cột và mảng

Nếu bạn biết vị trí của mảng ban đầu, bạn có thể chỉ định phạm vi của nó bên trong ARRAYFORMULA và nó sẽ được sao chép tương ứng.

Giả sử mình muốn sao chép cột đầu tiên. Đây là cách có thể làm như vậy bằng ARRAYFORMULA:

=arrayformula(A3:A)

Phạm vi A3:A có nghĩa là mảng sẽ bắt đầu tại ô A3 và A có nghĩa là tất cả các ô kế tiếp trong cột A có một giá trị đều được bao phủ.

Và kết quả như sau:

Hướng dẫn sử dụng ARRAYFORMULA trong Google Sheet + Ví dụ

Thay vào đó, nếu chúng ta muốn sao chép hàng đầu tiên, chúng ta có thể làm như sau:

=arrayformula(C1:1)

Phạm vi C1:1có nghĩa là mảng sẽ bắt đầu tại ô C1 và 1 có nghĩa là tất cả các ô tiếp theo trong hàng 2 có một giá trị đều được bao phủ. 

Và kết quả như sau:

Hướng dẫn sử dụng ARRAYFORMULA trong Google Sheet + Ví dụ

Bạn có thể chỉ định toàn bộ mảng trong một trang tính khác:

=arrayformula('Trang tính 13'!A3:C9)

Và kết quả như sau:

Hướng dẫn sử dụng ARRAYFORMULA trong Google Sheet + Ví dụ

Sử dụng ARRAYFORMULA để áp dụng các hàm cho toàn bộ mảng

Khi bạn sử dụng một công thức làm đối số của ARRAYFORMULA, công thức đó có thể được áp dụng cho một mảng được chỉ định. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang sử dụng công thức chỉ thừa nhận một ô duy nhất làm đối số. Tuy nhiên, đối số của công thức phải là mảng.

Ví dụ, sử dụng cùng một mảng như trên, chúng ta muốn chuyển các số thành số nguyên. Để làm như vậy, mình thực hiện công thức sau:

=arrayformula(int(A3:C9))

Và kết quả như sau:

Hướng dẫn sử dụng ARRAYFORMULA trong Google Sheet + Ví dụ

Lưu ý: Mình đã có một hướng dẫn sử dụng ARRAYFORMULA để dễ dàng áp dụng một hàm cho toàn bộ mảng! Bạn có thể đọc thêm ở đây.

Sử dụng ARRAYFORMULA để áp dụng công thức cho toàn bộ mảng

Bạn có thể vượt xa việc áp dụng một hàm để áp dụng toàn bộ công thức cho toàn bộ mảng bằng cách sử dụng ARRAYFORMULA. Đối với ví dụ của mình, mình muốn áp dụng công thức sau cho tất cả các ô của toàn bộ mảng:

=(int(A3)-50)

Chúng ta có thể dễ dàng làm như vậy bằng cách sử dụng hàm ARRAYFORMULA, sau đó thay đổi đối số ô để bao gồm toàn bộ mảng:

=arrayformula((int(A3:C9)-50))

Kết quả sẽ như thế này:

Hướng dẫn sử dụng ARRAYFORMULA trong Google Sheet + Ví dụ

Lưu ý

  • Nhiều công thức mảng sẽ được tự động mở rộng sang các ô lân cận, tránh lạm dụng hàm ARRAYFORMULA.
  • Nhấn Ctrl+Shift+Enter trong khi chỉnh sửa công thức sẽ tự động thêm hàm ARRAYFORMULA( vào phần đầu của công thức.
  • Xin lưu ý rằng không thể xuất công thức mảng.

Xem thêm về về hàm Arrayformula.

0 0 đánh giá
Đánh giá

Reviews

Công Việt
Mình xây dựng blog này với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm, thủ thuật của mình liên quan đến các lĩnh vực như CNTT, Marketing Online, MMO, Đồ Họa, SEO, ... Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Bài Viết Liên Quan

0
Hãy cho mình xin 1 bình luận nha bạn yêu !!!x
()
x