Bài 8: Phản hồi sự kiện – Phần 1: Đề xuất giao diện

  0
  1441

  Khi bạn có một sự kiện, hãy quảng cáo sự kiện đó của bạn trên Facebook để có thể tiếp cận và nhận được nhiều phản hồi hơn từ khách hàng hay đối tượng mà bạn muốn nhắm tới.

  1. Hình ảnh

  Phản hồi sự kiện

  Phản hồi sự kiện

  2. Đề xuất thiết kế

  Sử dụng những nguyên tắc sau để thiết kế quảng cáo phù hợp ở mọi vị trí trên Facebook. Kích thước hình ảnh được khuyến nghị đảm bảo hình ảnh của bạn luôn có chất lượng cao. Độ dài văn bản được khuyến nghị là số lượng ký tự của nội dung quảng cáo có thể hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

  • Kích thước hình ảnh khuyến nghị: 1.200 x 628 pixel
  • Tỷ lệ hình ảnh: 2,7:1
  • Văn bản: 90 ký tự
  • Tiêu đề: 25 ký tự
  • Hình ảnh của bạn nên bao gồm lượng văn bản tối thiểu.

  Ngày và giờ từ Sự kiện trên Facebook sẽ hiển thị tự động trong quảng cáo của bạn.

  3. Mẹo

  Tùy chỉnh tiêu đề và văn bản quảng cáo của bạn để cho mọi người biết lý do họ nên tham dự.

  4. Thông số hiển thị

  Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị khác nhau tùy thuộc vào vị trí xuất hiện trên Facebook. Quảng cáo của bạn cũng có thể hiển thị ở định dạng khác nếu bạn sử dụng kích thước hình ảnh nhỏ hơn so với khuyến nghị. Dưới đây là ví dụ về sự khác nhau giữa số lượng văn bản và kích thước hình ảnh.

  BẢNG TIN TRÊN MÁY TÍNH

  • Hình ảnh hiển thị như sau: 470 x 174 pixel
  • Văn bản: 500 ký tự
  • Tiêu đề: 25 ký tự

  BẢNG TIN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

  • Trên các thiết bị di động có kích thước màn hình 640 x 1.136 pixel:
  • Hình ảnh hiển thị như sau: 560 x 208 pixel
  • Văn bản: 120 ký tự
  • Tiêu đề: 25 ký tự

  CỘT BÊN PHẢI

  • Hình ảnh hiển thị như sau: 254 x 94 pixel
  • Văn bản: 90 ký tự
  • Tiêu đề: 25 ký tự
  • Tên Trang: Tối đa 1 dòng