Bài 7: Nhận thức tại địa phương – Phần 2: Tạo quảng cáo cơ bản

  0
  1577

  Với quảng cáo nhận thức tại địa phương, bạn có thể tiếp cận những người trong khu vực xung quanh doanh nghiệp mình.

  Đó là cách dễ nhất để tiếp cận đối tượng của bạn và giúp họ nhớ đến doanh nghiệp bạn.

  1. Bắt đầu với Nhận thức tại địa phương

  Chọn Nhận thức tại địa phương và chọn Trang mà bạn muốn chạy quảng cáo.

  Nhận thức tại địa phương

  2. Chọn đối tượng

  Với bất kỳ quảng cáo nào trên Facebook, bạn đều có thể chọn đối tượng mình muốn tiếp cận.
  Với quảng cáo nhận thức tại địa phương, chỉ cần chọn khoảng cách quanh doanh nghiệp của bạn, độ tuổi và giới tính của khách hàng tiềm năng mà bạn muốn tiếp cận.

  quảng cáo nào trên Facebook

  3. Thiết lập ngân sách và lịch chạy

  Sau khi chọn đối tượng, bạn có thể đặt tên cho quảng cáo, thiết lập ngân sách hàng ngày hoặc trọn đời và lên lịch khoảng thời gian bạn muốn quảng cáo chạy.

  Thiết lập ngân sách và lịch chạy

  4. Xem giao diện quảng cáo của bạn và giúp mọi người tìm thấy bạn

  Chỉ cần tải lên một ảnh cho quảng cáo và bạn sẽ có bản xem trước nội dung mọi người sẽ nhìn thấy trong Bảng tin trên máy tính và thiết bị di động.

  Thậm chí, bạn có thể thêm nút Nhận chỉ đường. Khi mọi người nhấn hoặc nhấp vào nút đó, họ sẽ được chỉ đường thẳng đến doanh nghiệp của bạn.

  nhận thức tại địa phương

  Để xem thông số hình ảnh và nội dung của các quảng cáo này, hãy xem Hướng dẫn quảng cáo ở Bài 7 phần 1.

  5. Cách mọi người xem quảng cáo của bạn trên Facebook

  nhận thức tại địa phương
  Nhận thức tại địa phương