Bài 9: Số lần nhận ưu đãi – Phần 1: Đề xuất giao diện

  0
  1234

  Với Nhận ưu đãi, bạn có thể cung cấp chiết khấu và các khuyến mãi đặc biệt khác cho khách hàng.

  Bạn quyết định khoảng thời gian chạy ưu đãi, người nhìn thấy ưu đãi, số người có thể nhận ưu đãi đó và nhiều điều khác nữa.

  1. Cách hiển thị

  Số lần nhận ưu đãi

  Số lần nhận ưu đãi

  2. Nguyên tắc thiết kế

  Sử dụng những nguyên tắc sau để thiết kế quảng cáo phù hợp ở mọi vị trí trên Facebook. Kích thước hình ảnh được khuyến nghị đảm bảo hình ảnh của bạn luôn có chất lượng cao. Độ dài văn bản được khuyến nghị là số lượng ký tự của nội dung quảng cáo có thể hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

  • Kích thước hình ảnh khuyến nghị: 1.200 x 628 pixel
  • Tỷ lệ hình ảnh: 1,9:1
  • Tiêu đề ưu đãi: 25 ký tự
  • Văn bản: 90 ký tự
  • Hình ảnh của bạn nên bao gồm lượng văn bản tối thiểu.

  3. Mẹo

  Sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí để thu hút các khách hàng ở gần doanh nghiệp của bạn.

  4. Thông số hiển thị

  Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị khác nhau tùy thuộc vào vị trí xuất hiện trên Facebook. Quảng cáo của bạn cũng có thể hiển thị ở định dạng khác nếu bạn sử dụng kích thước hình ảnh nhỏ hơn kích thước khuyến nghị. Dưới đây là ví dụ về sự khác nhau giữa số lượng văn bản và kích thước hình ảnh.

  BẢNG TIN TRÊN MÁY TÍNH

  • Hình ảnh hiển thị như sau: 470 x 246 pixel
  • Tiêu đề ưu đãi: Tối đa 25 ký tự
  • Văn bản: Tối đa 90 ký tự

  BẢNG TIN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

  Trên các thiết bị di động có kích thước màn hình 640 x 1.136 pixel:

  • Hình ảnh hiển thị như sau: 560 x 292 pixel
  • Tiêu đề ưu đãi: 25 ký tự
  • Văn bản: Tối đa 90 ký tự

  CỘT BÊN PHẢI

  • Hình ảnh hiển thị như sau: 254 x 133 pixel
  • Tiêu đề ưu đãi: Tối đa 25 ký tự
  • Văn bản: Tối đa 90 ký tự

  Chi tiết tùy chọn:

  • Ngày hết hạn
  • Điều khoản và điều kiện: Tối đa 900 ký tự