Hàm MATCH – 10 Hàm cơ bản trong EXCEL (Phần 5)

0
1220

1. Định nghĩa

Hàm MATCH là hàm trong excel dùng để tìm một mục được chỉ định trong phạm vi của ô, sau đó trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này. Hay nói cách khác là hàm dùng để tìm số thứ tự của một giá trị cho trước trong danh sách các giá trị.

Ví dụ : tìm 2 trong phạm vi từ A1:A6 có các giá trị 0, 1, 2, 3, 4, 5 thì công thức =MATCH(2;A1:A5;0) thì kết quả trả về là 3.

2. Cú pháp 

                    =MATCH(vlookup_value,lookup_range,match_type)

Trong đó

         vlookup_value: giá trị cho trước mà bạn cần tìm kiếm trong mảng. (Bắt buộc)

         lookup_range: vùng tìm kiếm. (Bắt buộc)

         match_type: kiểu tìm kiếm. (Tùy chọn : 1,0,-1)

+ “1”:  tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho trước.

+”0″: tìm kiếm đúng giá trị cho trước.

+”-1″: tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng giá trị cho trước.

3. Ví dụ về hàm MATCH

tìm vị trí một người theo họ tên:

4. Lưu ý hàm MATCH

khi tìm kiểu tìm kiếm là “1” thì giá trị của vùng tìm kiếm phải sắp xếp tăng dần

khi tìm kiểu tìm kiếm là “-1” thì giá trị của vùng tìm kiếm phải sắp xếp giảm dần

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments