31 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
spot_img

Giải thích về tên và định nghĩa của số liệu trong quảng cáo Facebook

Truy cập:

Chia sẻ:

Gần đây, Facebook Ads đã cập nhật mẹo công cụ về số liệu, bổ sung mô tả chi tiết hơn. Bạn có thể tìm thấy danh sách cập nhật ở bên dưới, trong đó hiển thị song song mô tả trước đây và mô tả cập nhật. Ngoại trừ phần được chú thích, các cập nhật này chỉ áp dụng cho tên và định nghĩa; tất cả số liệu cơ sở sẽ không thay đổi.

Tên số liệu Cập nhật Trước đây Danh mục cột
Hành động Tổng số hành động mọi người đã thực hiện được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Các hành động có thể bao gồm tương tác, nhấp hoặc chuyển đổi. Số lượng hành động được thực hiện đối với quảng cáo, Trang, ứng dụng hoặc sự kiện của bạn sau khi quảng cáo của bạn được hiển thị với ai đó, ngay cả khi họ không nhấp vào. Hành động bao gồm thích Trang, cài đặt ứng dụng, chuyển đổi, phản hồi sự kiện và hành động khác. Ví dụ: 2 lượt thích trang và 2 bình luận sẽ được tính là 4 hành động. Hiệu quả
Số tiền đã chi tiêu The estimated total amount of money you’ve spent on your campaign, ad set or ad during its schedule. Tổng số tiền bạn đã chi tiêu trong những ngày bạn đã chọn trong Trình quản lý quảng cáo của mình.Tìm hiểu về quản lý thanh toán quảng cáo trên Facebook. Hiệu quả
Tần suất Số lần trung bình mỗi người nhìn thấy quảng cáo. Tần suất là số lần trung bình quảng cáo hiển thị cho mỗi người. Bạn có thể xem số liệu này ở cả cấp độ quảng cáo và nhóm quảng cáo của chiến dịch.Tìm hiểu thêm về phân phối quảng cáo. Hiệu quả
Số lần hiển thị Số lần quảng cáo được xem. Số lần quảng cáo được xem. Với một vài ngoại lệ, một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo có thể được xem khi hiển thị trên màn hình của một người trên Facebook, Instagram hoặc Audience Network. Hiệu quả
Phản hồi tiêu cực Điểm số dựa trên số lần mọi người ẩn quảng cáo của bạn hoặc chọn không xem quảng cáo từ bạn. Cấp độ phản hồi tiêu cực của quảng cáo có thể là thấp, trung bình hoặc cao. Nếu quảng cáo của bạn nhận được nhiều phản hồi tiêu cực, điều này có nghĩa là mọi người đã biểu thị rằng họ không muốn nhìn thấy quảng cáo nữa. Xếp hạng dựa trên số lần đối tượng ẩn quảng cáo của bạn hoặc cho thấy trải nhiệm tiêu cực chẳng hạn như chọn không xem quảng cáo từ bạn. Phản hồi tiêu cực cao nghĩa là mọi người không muốn nhìn thấy quảng cáo của bạn.Tìm hiểu thêm về Số liệu trong Trình quản lý quảng cáo. Hiệu quả
Người thực hiện hành động Số người đã thực hiện hành động được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số người khác nhau đã thực hiện hành động như thích Trang hoặc cài đặt ứng dụng nhờ quảng cáo. Ví dụ: nếu cùng một người thích và bình luận về một bài viết, họ sẽ được tính là 1 người duy nhất. Tìm hiểu thêm về hiệu quả chiến dịch trong trình quản lý quảng cáo. Hiệu quả
Phản hồi tích cực Điểm ước tính dựa trên số lần mọi người được mong đợi tương tác với quảng cáo của bạn (ví dụ: bày tỏ cảm xúc về bài viết, nhấp vào liên kết) và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Mức độ phản hồi tích cực của quảng cáo có thể là thấp, trung bình hoặc cao. Mức độ phản hồi tích cực của quảng cáo càng cao thì mọi người càng có nhiều khả năng phản hồi quảng cáo đó. Xếp hạng dựa trên số lần đối tượng thực hiện hành động mong muốn sau khi nhìn thấy quảng cáo, chẳng hạn như chia sẻ hoặc thích quảng cáo hoặc giúp bạn đạt được mục tiêu của mình như truy cập trang web của bạn. Phản hồi tích cực cao nghĩa là mọi người phản hồi tốt với quảng cáo của bạn.Bạn có thể xem phản hồi tích cực khi tùy chỉnh báo cáo trong Trình quản lý quảng cáo. Hiệu quả
Số người tiếp cận Số người nhìn thấy quảng cáo tối thiểu một lần. Số người tiếp cận khác với số lần hiển thị, có thể bao gồm nhiều lượt xem quảng cáo bởi cùng một người. Số người mà quảng cáo đã hiển thị. Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Hiệu quả
Điểm phù hợp Xếp hạng từ 1 đến 10 ước tính mức độ khách hàng mục tiêu phản hồi với quảng cáo. Điểm này hiển thị sau khi quảng cáo nhận được hơn 500 lần hiển thị. Thông tin này chỉ hiển thị khi xem báo cáo quảng cáo và không xuất hiện cho nhóm quảng cáo cũng như chiến dịch. Xếp hạng từ 1 đến 10 dựa vào cách mà đối tượng đang phản hồi quảng cáo của bạn. Điểm này được tính sau khi quảng cáo của bạn nhận được trên 500 lần hiển thị.Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Hiệu quả
Kết quả Số lần quảng cáo đạt được kết quả, dựa trên mục tiêu bạn đã chọn. Số hành động nhờ quảng cáo. Các kết quả bạn nhìn thấy tại đây được dựa trên mục tiêu của bạn. Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Hiệu quả
Tỷ lệ kết quả Phần trăm kết quả bạn đã nhận được trên tổng số lượt xem quảng cáo của bạn. Số kết quả bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị.Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Hiệu quả
Số lần hiển thị xã hội Số lần xem quảng cáo khi được hiển thị cùng thông tin xã hội, cho biết những bạn bè trên Facebook đã tương tác với Trang Facebook hoặc quảng cáo của bạn. Đây là số lần quảng cáo của bạn được xem và bao gồm thông tin xã hội. Số lần hiển thị xã hội có thể khác với số người duy nhất đã xem quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu 3 người xem mỗi quảng cáo 2 lần và quảng cáo bao gồm thông tin về bạn bè thích Trang của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có 6 lần hiển thị xã hội.Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Hiệu quả
Số người tiếp cận xã hội Số người nhìn thấy quảng cáo khi được hiển thị cùng thông tin xã hội, cho biết những bạn bè khác trên Facebook đã tương tác với Trang Facebook hoặc quảng cáo của bạn. Số người nhìn thấy quảng cáo của bạn cùng thông tin xã hội. Ví dụ: nếu 3 người xem một quảng cáo 2 lần và quảng cáo cho biết có một người bạn thích Trang, số liệu này sẽ tính là 3 người xem xã hội. Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Hiệu quả
Số tiền đã chi tiêu hôm nay Số tiền bạn đã chi tiêu vào chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo từ 12 giờ hôm nay (theo múi giờ của tài khoản quảng cáo của bạn). Nếu thiết lập ngân sách hàng ngày, bạn sẽ nhìn thấy tiến trình của mình hướng đến ngân sách đó tại đây để xác định số tiền bạn có thể chi tiêu trước khi hết ngày. Số tiền đã chi tiêu vào nhóm quảng cáo của bạn từ 12 giờ trưa nay. Nếu bạn đặt ngân sách hàng ngày cho một nhóm quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy tiến trình của mình hướng đến ngân sách đó tại đây.Tìm hiểu thêm về Đánh giá kết quả. Hiệu quả
Chi phí Chi phí trung bình trên mỗi kết quả từ quảng cáo của bạn. Mức trung bình mà bạn đã chi trả cho mỗi hành động được liên kết với mục tiêu của mình. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo. Hiệu quả (Chi phí)
Chi phí trên mỗi 1.000 người tiếp cận được Chi phí trung bình để tiếp cận 1.000 người. Chi phí trung bình bạn đã thanh toán để hiển thị quảng cáo cho 1.000 người khác nhau. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo. Hiệu quả (Chi phí)
Chi phí trên tất cả hành động Chi phí trung bình của hành động liên quan. Chi phí trung bình bạn đã chi tiêu trên các hành động. Ví dụ: nếu bạn đã chi tiêu $20 và nhận được 10 lượt thích Trang, chi phí trung bình của mỗi lượt thích là $2. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Hiệu quả (Chi phí)
CPM (Chi phí trên mỗi 1.000 lần hiển thị) Chi phí trung bình cho 1.000 lần hiển thị. Chi phí trung bình bạn đã thanh toán để có 1.000 lần hiển thị quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo. Hiệu quả (Chi phí)
Số lượt check in Số lượt check in Trang Facebook được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Nếu Trang của bạn có địa chỉ thực, mọi người có thể check in Trang khi họ cập nhật trạng thái của mình trong Dòng thời gian hoặc Bảng tin trên Facebook. Số lượt check in Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách tiếp cận mọi người bằng Trang của bạn. Tương tác > Trang và bài viết
Phản hồi sự kiện Số người đã phản hồi là Quan tâm hoặc Sẽ tham gia sự kiện trên Facebook, được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số người đã phản hồi là sẽ tham gia hoặc quan tâm đến sự kiện nhờ quảng cáo của bạn. Tương tác > Trang và bài viết
Bán quà tặng Số lượng quà tặng bạn đã bán trên Facebook nhờ quảng cáo. Số lượng quà tặng bạn đã bán trên Facebook nhờ quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Nhận ưu đãi Số lần mọi người nhấp vào một ưu đãi trong quảng cáo của bạn. Số lần nhận ưu đãi nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách tạo ưu đãi từ công cụ tạo quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Tương tác với Trang Tổng số hành động mọi người đã thực hiện trên Trang Facebook và bài viết trên Trang, được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số hành động liên quan đến Trang và bài viết trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Số lượt thích Trang Số lượt thích của Trang Facebook được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt thích trên Trang nhờ quảng cáo.Tìm hiểu thêm về trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Số lượt nhắc đến Trang Số lần nhắc đến Trang được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Lượt nhắc xảy ra khi một người nhập @ trước tên Trang rồi chọn tên Trang từ danh sách, trong bài viết hoặc bình luận trên Facebook. Số lần nhắc đến Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về hiệu quả chiến dịch trong trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Lượt xem tab của Trang Số lượt xem tab trên Trang Facebook được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Tab là phần điều hướng có thể tùy chỉnh nằm dưới ảnh bìa của Trang. Số lượt xem tab Trang tính số lần mọi người nhấp vào những tab này để xem nội dung bổ sung và ứng dụng trong Trang Facebook của bạn. Số lượt xem tab trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Lượt xem ảnh Số lượt xem ảnh trên Trang hoặc bài viết được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Lượt xem ảnh được tính khi mọi người nhấp vào ảnh để xem. Số lượt xem ảnh nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Bình luận về bài viết Số bình luận về quảng cáo của bạn (hoặc trong một số trường hợp là tất cả bài viết). Số bình luận về bài viết trên Trang nhờ quảng cáo.Tìm hiểu cách xem bình luận và lượt thích trên quảng cáo bạn đã chạy. Tương tác > Trang và bài viết
Tương tác với bài viết Tổng số hành động mọi người thực hiện liên quan đến quảng cáo (hoặc tất cả bài viết, trong một số trường hợp). Số hành động (ví dụ: số lượt thích, số bình luận, số lượt chia sẻ, số lượt xem ảnh, số lần nhấp vào liên kết, số lượt xem video) liên quan đến bài viết trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Cảm xúc về bài viết Số cảm xúc về quảng cáo của bạn (hoặc trong một số trường hợp là tất cả bài viết). Nút cảm xúc trên quảng cáo cho phép mọi người chia sẻ cảm xúc khác nhau về nội dung quảng cáo: Thích, Yêu thích, Haha, Wow, Buồn hoặc Phẫn nộ. Hiện nay, số liệu lượt thích bài viết được gọi là cảm xúc về bài viết. Số liệu này cho biết số cảm xúc về quảng cáo hoặc bài viết được quảng cáo. Nút cảm xúc trên quảng cáo cho phép mọi người chia sẻ cảm xúc khác nhau về nội dung quảng cáo: Thích, Yêu thích, Haha, Wow, Buồn hoặc Phẫn nộ. Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Số lượt chia sẻ bài viết Số lượt chia sẻ quảng cáo của bạn (hoặc trong một số trường hợp là tất cả bài viết). Mọi người có thể chia sẻ quảng cáo hoặc bài viết trên Dòng thời gian của chính mình hoặc của bạn bè, trong nhóm và trên Trang của họ. Số lượt chia sẻ bài viết trên Trang nhờ quảng cáo.Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết
Số lượt trả lời câu hỏi Số lượt trả lời câu hỏi của bạn nhờ có quảng cáo. The number of answers to your questions as a result of your ad. Tương tác > Trang và bài viết
Lượt theo dõi câu hỏi Số lượt theo dõi câu hỏi của bạn nhờ có quảng cáo. The number of follows of your questions as a result of your ad. Tương tác > Trang và bài viết
Chi phí trên mỗi lần check in Chi phí trung bình cho một lượt check in. Chi phí trung bình cho mỗi lần check in nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi phản hồi sự kiện Chi phí trung bình cho mỗi phản hồi sự kiện. Chi phí trung bình cho mỗi lần tham gia sự kiện nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt bán quà tặng Chi phí trung bình của mỗi quà tặng bạn đã bán trên Facebook nhờ quảng cáo. Chi phí trung bình của mỗi quà tặng bạn đã bán trên Facebook nhờ quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt nhận ưu đãi Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhận ưu đãi. Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhận ưu đãi nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về ưu đãi. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt tương tác với Trang Chi phí trung bình cho mỗi lượt tương tác với Trang. Chi phí trung bình trên mỗi hành động liên quan đến Trang và bài viết trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Trang. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thích Trang Chi phí trung bình cho mỗi lượt thích Trang Facebook. Chi phí trung bình cho mỗi lượt thích Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Trang. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt nhắc đến Trang Chi phí trung bình của mỗi lượt nhắc đến Trang Facebook. Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhắc đến Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Trang. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xem tab trên Trang Chi phí trung bình của mỗi lượt xem tab Trang Facebook. Chi phí trung bình của lượt xem tab trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Trang. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xem ảnh Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem ảnh. Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem ảnh nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Facebook. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi bình luận về bài viết Chi phí trung bình cho mỗi bình luận về bài viết. Chi phí trung bình cho mỗi bình luận về bài viết trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Facebook. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt tương tác với bài viết Chi phí trung bình cho mỗi lượt tương tác với bài viết. Chi phí trung bình trên mỗi hành động liên quan đến bài viết trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Facebook. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi cảm xúc về bài viết Chi phí trung bình cho mỗi cảm xúc về bài viết. Chi phí trung bình cho mỗi cảm xúc về quảng cáo của bạn. Nút cảm xúc trên quảng cáo cho phép mọi người chia sẻ cảm xúc khác nhau về nội dung quảng cáo: Thích, Yêu thích, Haha, Wow, Buồn hoặc Phẫn nộ.Chi phí trên mỗi cảm xúc cho biết tổng số tiền được chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo chia cho tổng số cảm xúc về quảng cáo. (Ví dụ: Nếu bạn chi tiêu $20 và nhận được 4 cảm xúc, chi phí trên mỗi cảm xúc của bạn là $5.) Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt chia sẻ bài viết Chi phí trung bình của mỗi lượt chia sẻ bài viết. Chi phí trung bình cho mỗi lượt chia sẻ bài viết trên Trang nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Facebook. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt trả lời câu hỏi Chi phí trung bình cho mỗi câu trả lời câu hỏi nhờ quảng cáo. Average cost for each question answer as a result of your ad. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt theo dõi câu hỏi Chi phí trung bình cho mỗi lượt theo dõi câu hỏi nhờ quảng cáo. Chi phí trung bình cho mỗi lượt theo dõi câu hỏi nhờ quảng cáo. Tương tác > Trang và bài viết (Chi phí)
Số lần nhấp vào nút Số lần mọi người nhấp vào nút kêu gọi hành động trên quảng cáo. Số lần nhấp vào nút kêu gọi hành động mà quảng cáo nhận được. Tương tác > Số lần nhấp
Số lần nhấp (Tất cả) Số lần nhấp vào quảng cáo. Tổng số lần nhấp vào quảng cáo của bạn. Điều này có thể bao gồm số lần nhấp ngoài trang vào trang web của bạn, số lần thích Trang, bình luận về bài viết, phản hồi sự kiện hoặc cài đặt ứng dụng. Tương tác > Số lần nhấp
CTR (Tất cả) Phần trăm thời gian mọi người xem quảng cáo và thực hiện hành động nhấp (tất cả). Tỷ lệ nhấp cho tất cả số lần nhấp. Tổng số lần nhấp bạn đã nhận được (ví dụ: số lần nhấp ngoài trang, số lượt thích, phản hồi sự kiện) chia cho số lần hiển thị. Tương tác > Số lần nhấp
CTR (Liên kết) Phần trăm số lần mọi người nhìn thấy quảng cáo và thực hiện nhấp vào liên kết. Tỷ lệ nhấp cho số lần nhấp vào liên kết. Số lần nhấp bạn đã nhận được trên quảng cáo chuyển hướng mọi người khỏi Facebook, chia cho số lần hiển thị. Tương tác > Số lần nhấp
Số lần nhấp vào liên kết Số lần nhấp vào liên kết quảng cáo để chọn trang đích hoặc trải nghiệm, trên hoặc ngoài tài sản của Facebook. [Định nghĩa này đã được cập nhật trước đó. Chúng tôi hiện đang điều chỉnh định nghĩa này trên các giao diện]. Số lần nhấp vào liên kết xuất hiện trên quảng cáo hoặc Trang chuyển mọi người ra ngoài Facebook nhờ quảng cáo. (Ví dụ: số lần nhấp để cài đặt ứng dụng, xem video bên ngoài trang web, số lần nhấp vào trang web khác, số lần nhấp vào nút kêu gọi hành động đến trang web khác, v.v.) Tìm hiểu về cách thanh toán số lần nhấp vào liên kết. Tương tác > Số lần nhấp
Số lần nhấp xã hội (Tất cả) Số lần nhấp (tất cả) khi quảng cáo được hiển thị với thông tin xã hội, hiển thị bạn bè khác trên Facebook đã tương tác với Trang Facebook hoặc quảng cáo của bạn. Số lần nhấp bất kỳ mà quảng cáo nhận được (ví dụ: thích, phản hồi sự kiện, nhấp ra ngoài trang) khi được hiển thị với thông tin xã hội (ví dụ: Triệu Bình thích nội dung này). Tương tác > Số lần nhấp
Số lần nhấp duy nhất (Tất cả) Số người đã thực hiện hành động nhấp (tất cả). Tổng số người khác nhau đã nhấp vào quảng cáo. Ví dụ: nếu 3 người nhấp vào cùng một quảng cáo 5 lần, thì số lần nhấp duy nhất là 3. Tương tác > Số lần nhấp
Số lần nhấp duy nhất vào liên kết Số người đã thực hiện nhấp vào liên kết. Tổng số người đã nhấp vào liên kết trong quảng cáo chuyển hướng mọi người ra ngoài Facebook. Ví dụ: nếu 3 người nhấp vào liên kết trong cùng một quảng cáo 5 lần, số liệu này sẽ tính là 3 lần nhấp khác nhau vào liên kết. Tương tác > Số lần nhấp
CTR duy nhất (Tất cả) Phần trăm số người đã xem quảng cáo và thực hiện hành động nhấp duy nhất (tất cả). Tỷ lệ nhấp duy nhất cho tất cả số lần nhấp. Số người đã nhấp vào bất kỳ đâu trong quảng cáo, chia cho số người bạn đã tiếp cận. Ví dụ: nếu bạn đã nhận được 20 lần nhấp khác nhau và quảng cáo đã được hiển thị cho 1.000 người khác nhau, tỷ lệ nhấp duy nhất của bạn sẽ là 2%. Tương tác > Số lần nhấp
CTR duy nhất (Liên kết) Phần trăm số người nhìn thấy quảng cáo và thực hiện nhấp vào liên kết. Tỷ lệ nhấp duy nhất cho số lần nhấp vào liên kết. Số người đã nhấp vào liên kết trong quảng cáo hướng mọi người khỏi Facebook chia cho số người bạn đã tiếp cận. Ví dụ: nếu bạn nhận được 20 lần nhấp khác nhau vào liên kết và quảng cáo được hiển thị cho 1.000 người khác nhau, tỷ lệ nhấp duy nhất của bạn sẽ là 2%. Tương tác > Số lần nhấp
Số lần nhấp xã hội duy nhất (Toàn bộ) Số người đã thực hiện hành động nhấp (tất cả) trên quảng cáo khi quảng cáo được hiển thị với thông tin xã hội, hiển thị bạn bè khác trên Facebook đã tương tác với quảng cáo hoặc Trang Facebook của bạn. Số người nhấp vào quảng cáo này (ví dụ như số lượt thích, số lần phản hồi sự kiện, số lần nhấp bên ngoài trang web) khi được hiển thị với thông tin xã hội (ví dụ như: Triệu Bình thích nội dung này). Tương tác > Số lần nhấp
Chi phí trên mỗi lần nhấp duy nhất (Tất cả) Chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp duy nhất (tất cả). Số lần nhấp bất kỳ bạn đã nhận được trên quảng cáo chia cho số lần hiển thị. Tương tác > Số lần nhấp (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần nhấp khác nhau vào liên kết Chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp duy nhất vào liên kết. Số lần nhấp vào liên kết bạn nhận được trên quảng cáo chia cho số lần hiển thị. Tương tác > Số lần nhấp (Chi phí)
CPC (Tất cả) Chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp (tất cả). Chi phí trên mỗi lần nhấp cho tất cả số lần nhấp vào quảng cáo. Số tiền bạn bị tính phí mỗi khi ai đó tương tác với quảng cáo. Tổng chi phí được dựa trên số tiền bạn đã chi tiêu cho quảng cáo chia cho tất cả số lần nhấp mà quảng cáo nhận được. Tương tác > Số lần nhấp (Chi phí)
CPC (Liên kết) Chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp vào liên kết. Chi phí trên mỗi lần nhấp vào liên kết. Số tiền bạn bị tính phí mỗi lần ai đó nhấp vào liên kết trong quảng cáo chuyển hướng mọi người khỏi Facebook. Tổng chi phí được dựa trên số tiền bạn đã chi tiêu cho quảng cáo chia cho số lần nhấp vào liên kết mà quảng cáo nhận được. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo. Tương tác > Số lần nhấp (Chi phí)
Số lượt xem video trong 3 giây Số lượt xem video trong tổng cộng tối thiểu 3 giây hoặc gần hết thời lượng, tùy vào điều nào xảy ra trước. Số lần video của bạn đã được xem trong 3 giây trở lên.Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đánh giá kết quả trong Trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Phương tiện
Số lượt xem video trong 10 giây Số lượt xem video trong tổng cộng tối thiểu 10 giây hoặc gần hết thời lượng, tùy vào điều nào xảy ra trước. Con số này cho biết số lần video của bạn được xem trong 10 giây. Nếu video có thời lượng dưới 10 giây thì đây là số lần mọi người đã xem 97% video của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo bằng video. Tương tác > Phương tiện
Số lượt xem video trong 30 giây Số lượt xem video trong tổng cộng tối thiểu 30 giây hoặc gần hết thời lượng, tùy vào điều nào xảy ra trước. Con số này cho biết số lần video của bạn được xem trong 30 giây. Nếu video có thời lượng từ 30 giây trở xuống thì đây là số lần mọi người xem 97% video của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo bằng video. Tương tác > Phương tiện
Thời lượng xem Canvas Tổng thời gian trung bình tính bằng giây mà mọi người đã dành để xem Canvas Facebook. Canvas là màn hình mở ra trên thiết bị di động sau khi một người nhấp vào liên kết Canvas trong quảng cáo của bạn. Canvas có thể bao gồm một loạt thành phần đa phương tiện hoặc tương tác, bao gồm video, hình ảnh, danh mục sản phẩm, v.v. Thời gian trung bình tính bằng giây mà mọi người đã dành để xem trải nghiệm Canvas. Canvas là màn hình mở ra trên thiết bị di động sau khi một người nhấp vào liên kết trong quảng cáo của bạn. Canvas có thể bao gồm một loạt thành phần đa phương tiện hoặc tương tác, bao gồm video, ứng dụng, mẫu, danh mục sản phẩm, v.v. [Lưu ý rằng đây là cập nhật về cách tính số liệu]. Tương tác > Phương tiện
Tỷ lệ phần trăm xem Canvas Phần trăm trung bình của Canvas Facebook mà mọi người đã xem. Canvas là màn hình mở ra trên thiết bị di động sau khi một người nhấp vào liên kết Canvas trong quảng cáo của bạn. Canvas có thể bao gồm một loạt thành phần đa phương tiện hoặc tương tác, bao gồm video, hình ảnh, danh mục sản phẩm, v.v. Tỷ lệ phần trăm trung bình của trải nghiệm Canvas mà mọi người đã xem, dựa trên số thành phần được xem. Canvas là màn hình mở ra trên thiết bị di động sau khi một người nhấp vào liên kết trong quảng cáo của bạn. Canvas có thể bao gồm một loạt thành phần đa phương tiện hoặc tương tác, bao gồm video, ứng dụng, mẫu, danh mục sản phẩm, v.v. Tương tác > Phương tiện
Phần trăm thời lượng thành phần Canvas Tỷ lệ phần trăm trung bình thời gian mà mọi người dành để xem từng thành phần của Canvas Facebook. Canvas là màn hình mở ra trên thiết bị di động sau khi một người nhấp vào liên kết Canvas trong quảng cáo của bạn. Canvas có thể bao gồm một loạt thành phần đa phương tiện hoặc tương tác, bao gồm video, hình ảnh, danh mục sản phẩm, v.v. Tỷ lệ phần trăm trung bình thời gian mà mọi người dành để xem từng thành phần của trải nghiệm Canvas. Canvas là màn hình mở ra trên thiết bị di động sau khi một người nhấp vào liên kết trong quảng cáo của bạn. Bạn phải áp dụng bảng phân tích Thành phần Canvas để xem tỷ lệ phần trăm thời lượng xem trên mỗi thành phần. Số liệu sẽ luôn hiển thị 100% mà không có bảng phân tích. Tương tác > Phương tiện
Số lần nhấp để phát video Số lần video của bạn được bắt đầu bằng cách nhấp để phát. Số lần nhấp để phát một video nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo. Tương tác > Phương tiện
Thời gian xem video trung bình Thời gian trung bình một video được xem. Tổng thời gian xem video chia cho tổng số lần phát video. Số này bao gồm lần phát bắt đầu tự động hoặc khi được nhấp. Tương tác > Phương tiện
Phần trăm video đã xem Phần trăm trung bình video của bạn mà mọi người đã xem. Phần trăm video ai đó xem trên mỗi phiên, được tính trung bình trên tất cả các phiên của video, trong đó video đã tự động phát hoặc được nhấp để phát. Những số liệu này không khả dụng cho video trực tiếp. Tương tác > Phương tiện
Số lượt xem video tại 25% Số lượt xem video đến 25% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Số lần video của bạn đã được xem đến 25% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đánh giá kết quả trong Trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Phương tiện
Số lượt xem video tại 50% Số lượt xem video đến 50% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Số lần video của bạn đã được xem đến 50% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đánh giá kết quả trong Trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Phương tiện
Số lượt xem video tại 75% Số lượt xem video đến 75% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Số lần video của bạn đã được xem đến 75% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đánh giá kết quả trong Trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Phương tiện
Số lượt xem video tại 95% Số lượt xem video đến 95% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Số lần video của bạn đã được xem đến 95% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đánh giá kết quả trong Trình quản lý quảng cáo. Tương tác > Phương tiện
Số lượt xem video tại 100% Số lượt xem video đến 100% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Số lần video của bạn đã được xem đến 100% thời lượng, bao gồm số lượt xem đã tua đến điểm này. Tương tác > Phương tiện
Chi phí/lượt xem video trong 3 giây Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem video trong 3 giây. Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem video, được tính bằng số tiền đã chi tiêu chia cho số lượt xem video. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo. Tương tác > Phương tiện (Chi phí)
Chi phí/lượt xem video trong 10 giây Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem video trong 10 giây. Chi phí trung bình trên mỗi lượt xem video trong 10 giây, được tính bằng số tiền đã tiêu chia cho số lượt xem video trong 10 giây.Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Tương tác > Phương tiện (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần nhấp để phát video Chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp để phát video. Chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp để phát một video nhờ quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Tương tác > Phương tiện (Chi phí)
Ước tính mức tăng khả năng nhớ về quảng cáo (Người) Ước tính số người bổ sung có thể nhớ là đã xem quảng cáo của bạn nếu được hỏi trong vòng 2 ngày. Số liệu này hiển thị kết quả cho quảng cáo sử dụng nhận thức về thương hiệu, số lượt xem video và mục tiêu tương tác với bài viết trên Trang. Số người bổ sung mà chúng tôi ước tính sẽ nhớ là đã xem quảng cáo của bạn nếu được hỏi trong vòng 2 ngày. Tương tác > Nhận thức
Tỷ lệ ước tính mức tăng khả năng nhớ về quảng cáo Tỷ lệ ước tính số người bổ sung sẽ nhớ là đã xem quảng cáo của bạn khi được hỏi trong vòng 2 ngày. Phần trăm bổ sung những người mà chúng tôi ước tính sẽ nhớ là đã xem quảng cáo của bạn nếu được hỏi trong vòng 2 ngày. Tương tác > Nhận thức
Chi phí trên mỗi ước tính mức tăng khả năng nhớ về quảng cáo (Người) Chi phí trung bình cho mỗi ước tính mức tăng khả năng nhớ về quảng cáo. Chi phí trung bình trên mỗi người mà chúng tôi ước tính sẽ nhớ là đã xem quảng cáo của bạn nếu được hỏi trong vòng 2 ngày. Tương tác > Nhận thức (Chi phí)
Tổng giá trị chuyển đổi Tổng giá trị của tất cả chuyển đổi được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Tổng doanh thu có được từ các chuyển đổi hoặc chi tiêu tín dụng trên Facebook đã xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Điều này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn.Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đánh giá kết quả trong Trình quản lý quảng cáo Chuyển đổi
Hành động trên trang web (Tất cả) Số sự kiện hoặc chuyển đổi do pixel ghi lại trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Tổng số hành động do pixel Facebook hoặc pixel chuyển đổi theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đánh giá kết quả trong Trình quản lý quảng cáo. Chuyển đổi > Trang web
Chí phí trên mỗi hành động trên trang web (Tất cả) Chi phí trung bình của mỗi hành động trên trang web (tất cả). Chi phí trung bình của tất cả hành động mà pixel Facebook hoặc pixel chuyển đổi theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Chi phí)
Giá trị hành động trên trang web (Tất cả) Tổng giá trị của chuyển đổi hành động trên trang web (tất cả). Tổng giá trị của các hành động do pixel Facebook hoặc pixel chuyển đổi theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Chuyển đổi > Trang web (Giá trị chuyển đổi)
Thêm thông tin thanh toán (Pixel Facebook) Số sự kiện thêm thông tin thanh toán do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần nhập thông tin thanh toán do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người nhấp hoặc xem quảng cáo.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Thêm vào giỏ hàng (Pixel Facebook) Số sự kiện thêm vào giỏ hàng do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần một mặt hàng được thêm vào giỏ hàng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người nhấp hoặc xem quảng cáo.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Thêm vào danh sách yêu thích (Pixel Facebook) Số sự kiện thêm vào danh sách yêu thích do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần một mặt hàng được thêm vào danh sách yêu thích do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về theo dõi chuyển đổi bằng pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Hoàn tất đăng ký (Pixel Facebook) Số sự kiện hoàn tất đăng ký do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượng đăng ký do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về báo cáo sự kiện từ pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Bắt đầu thanh toán (Pixel Facebook) Số sự kiện bắt đầu thanh toán do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần bắt đầu thanh toán do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Khách hàng tiềm năng (Pixel Facebook) Số sự kiện khách hàng tiềm năng do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượng khách hàng tiềm năng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Mua hàng (Pixel Facebook) Số sự kiện mua hàng do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần mua hàng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về báo cáo sự kiện từ pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Tìm kiếm (Pixel Facebook) Số sự kiện tìm kiếm do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượng tìm kiếm do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về báo cáo sự kiện từ pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Xem nội dung (Pixel Facebook) Số sự kiện xem nội dung do pixel theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt xem nội dung do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook)
Chi phí trên mỗi lần thêm thông tin thanh toán (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt thêm thông tin thanh toán (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi hành động thêm thông tin thanh toán do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người nhấp hoặc xem quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thêm vào giỏ hàng (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt thêm vào giỏ hàng (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi hành động thêm vào giỏ hàng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người nhấp hoặc xem quảng cáo.Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí cho mỗi lần thêm vào danh sách yêu thích (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt thêm vào danh sách yêu thích (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi hành động thêm vào danh sách yêu thích do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần hoàn tất đăng ký (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt hoàn tất đăng ký (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi lượt đăng ký do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần bắt đầu thanh toán (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt bắt đầu thanh toán (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi hành động thanh toán do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi khách hàng tiềm năng (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi khách hàng tiềm năng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần mua hàng (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt mua hàng (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi lần mua hàng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí cho mỗi tìm kiếm (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt tìm kiếm (pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi hành động tìm kiếm do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Chi phí cho mỗi lượt xem nội dung (Pixel Facebook) Chi phí trung bình của mỗi lượt xem nội dung (Pixel Facebook). Chi phí trung bình cho mỗi hành động xem nội dung do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo.Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Chi phí)
Giá trị chuyển đổi thêm thông tin thanh toán (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi thêm thông tin thanh toán (pixel Facebook). Tổng giá trị của các hành động thanh toán do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện chi tiết thanh toán trong mã pixel Facebook của bạn.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thêm vào giỏ hàng (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi thêm vào giỏ hàng (pixel Facebook). Tổng giá trị của lượt thêm vào giỏ hàng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện thêm vào giỏ hàng trong mã pixel Facebook của bạn. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thêm vào danh sách yêu thích (Pixel Facebook) Tổng giá trị của tất cả chuyển đổi thêm vào danh sách yêu thích (pixel Facebook). Tổng giá trị của số lần thêm vào danh sách yêu thích do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện thêm vào danh sách yêu thích trong mã pixel Facebook của bạn.Tìm hiểu thêm về theo dõi chuyển đổi bằng pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi hoàn tất đăng ký (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi hoàn tất đăng ký (pixel Facebook). Tổng giá trị của đăng ký do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện đăng ký trong mã pixel Facebook của bạn. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi bắt đầu thanh toán (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi bắt đầu thanh toán (pixel Facebook). Tổng giá trị của các hành động thanh toán do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện thanh toán trong mã pixel Facebook của bạn. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi khách hàng tiềm năng (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi khách hàng tiềm năng (pixel Facebook). Tổng giá trị của khách hàng tiềm năng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện khách hàng tiềm năng trên trang web trong mã pixel Facebook của bạn.Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi mua hàng (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi mua hàng (pixel Facebook). Tổng giá trị của hành động mua hàng do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện chi tiết mua hàng trong mã pixel Facebook của bạn.Tìm hiểu thêm về báo cáo sự kiện từ pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi tìm kiếm (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi tìm kiếm (pixel Facebook). Tổng giá trị của các tìm kiếm do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện tìm kiếm trong mã pixel Facebook của bạn.Tìm hiểu thêm về báo cáo sự kiện từ pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi xem nội dung (Pixel Facebook) Tổng giá trị của chuyển đổi xem nội dung (pixel Facebook). Tổng giá trị của lượt xem nội dung do pixel Facebook theo dõi trên trang web của bạn sau khi mọi người xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này dựa trên giá trị được chỉ định cho sự kiện xem nội dung trong mã pixel Facebook của bạn.Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel Facebook: Giá trị chuyển đổi)
Thêm vào giỏ hàng (pixel chuyển đổi) Số sự kiện thêm vào giỏ hàng do pixel theo dõi chuyển đổi theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thêm hàng vào giỏ hàng trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi)
Thanh toán (pixel chuyển đổi) Số sự kiện thanh toán do pixel theo dõi chuyển đổi theo dõi trên trang web, được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thanh toán được hoàn tất trên trang web của bạn nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi)
Số lượt xem trang web chính (pixel chuyển đổi) Số sự kiện xem trang chính do pixel theo dõi chuyển đổi theo dõi trên trang web, được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt xem trang chính trên trang web nhờ quảng cáo. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi)
Số khách hàng tiềm năng (pixel chuyển đổi) Số sự kiện khách hàng tiềm năng do pixel theo dõi chuyển đổi theo dõi trên trang web, được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượng khách hàng tiềm năng mới bạn thu hút được trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi)
Chuyển đổi khác trên trang web (pixel chuyển đổi) Số loại sự kiện khác do pixel theo dõi chuyển đổi theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt chuyển đổi khác đã diễn ra trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi)
Số lượt đăng ký (pixel chuyển đổi) Số sự kiện đăng ký do pixel theo dõi chuyển đổi theo dõi trên trang web và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần hoàn tất đăng ký trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về báo cáo sự kiện từ pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi)
Chi phí trên mỗi lượt thêm vào giỏ hàng (pixel chuyển đổi) Chi phí trung bình cho mỗi lượt thêm vào giỏ hàng (pixel theo dõi chuyển đổi). Chi phí trung bình cho mỗi lần ai đó thêm gì đó vào giỏ hàng trên trang web nhờ quảng cáo của bạn.Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Chi phí)
Chi phí cho mỗi lần thanh toán (pixel chuyển đổi) Chi phí trung bình cho mỗi lượt thanh toán (pixel theo dõi chuyển đổi). Chi phí trung bình cho mỗi lần thanh toán trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xem trang web chính (pixel chuyển đổi) Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem trang web chính (pixel theo dõi chuyển đổi). Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem trang chính trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Chi phí)
Chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng (pixel chuyển đổi) Chi phí trung bình cho mỗi khách hàng tiềm năng (pixel theo dõi chuyển đổi). Chi phí trung bình cho mỗi khách hàng tiềm năng trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Chi phí)
Chi phí trên mỗi chuyển đổi khác trên trang web (pixel chuyển đổi) Chi phí trung bình cho mỗi chuyển đổi khác trên trang web (pixel theo dõi chuyển đổi). Chi phí trung bình cho mỗi lần ai đó thực hiện hành động khác trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt đăng ký (pixel chuyển đổi) Chi phí trung bình cho mỗi lượt đăng ký (pixel theo dõi chuyển đổi). Chi phí trung bình cho mỗi lượt đăng ký trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Chi phí)
Giá trị chuyển đổi khi thêm vào giỏ hàng (pixel chuyển đổi) Tổng giá trị của chuyển đổi thêm vào giỏ hàng (pixel theo dõi chuyển đổi). Tổng giá trị trả về khi hàng được thêm vào giỏ hàng trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về theo dõi chuyển đổi bằng pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thanh toán (pixel chuyển đổi) Tổng giá trị của chuyển đổi thanh toán (pixel theo dõi chuyển đổi). Tổng giá trị trả về từ các chuyển đổi trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về theo dõi chuyển đổi bằng pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi số lượt xem trang web chính (pixel chuyển đổi) Tổng giá trị của chuyển đổi số lượt xem trang web chính (pixel theo dõi chuyển đổi). Tổng giá trị trả về khi trang chính được xem trên trang web nhờ quảng cáo. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi khách hàng tiềm năng (pixel chuyển đổi) Tổng giá trị của chuyển đổi khách hàng tiềm năng (pixel theo dõi chuyển đổi). Tổng giá trị trả về từ việc thu hút khách hàng tiềm năng mới trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi khác trên trang web (pixel chuyển đổi) Tổng giá trị của chuyển đổi khác trên trang web (pixel theo dõi chuyển đổi). Tổng giá trị trả về từ các chuyển đổi khác trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi đăng ký (pixel chuyển đổi) Tổng giá trị của chuyển đổi đăng ký (pixel theo dõi chuyển đổi). Tổng giá trị trả về từ các chuyển đổi đăng ký hoàn tất trên trang web nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về báo cáo sự kiện từ pixel Facebook. Chuyển đổi > Trang web (Pixel theo dõi chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi)
Tương tác với ứng dụng Số hành động, bao gồm số lượt cài đặt ứng dụng, sử dụng và chi tiêu tín dụng, đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số hành động, bao gồm cài đặt ứng dụng, chi tiêu tín dụng và sử dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Số lượt cài đặt ứng dụng Số lượt cài đặt ứng dụng dành cho máy tính được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt cài đặt ứng dụng nhờ quảng cáo.Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Tương tác với tin của ứng dụng Số hành động liên quan đến tin ứng dụng dành cho máy tính được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số hành động liên quan đến tin ứng dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Sử dụng ứng dụng Số lượt sử dụng ứng dụng trò chơi trên máy tính đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần sử dụng ứng dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Chi tiêu tín dụng Số tín dụng được sử dụng trong ứng dụng trò chơi trên máy tính đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần sử dụng phiếu giảm giá quảng cáo trong ứng dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt chơi trò chơi Số lượt chơi trò chơi trong ứng dụng được ghi nhận là sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt chơi trò chơi đã diễn ra nhờ quảng cáo của bạn Chuyển đổi > Ứng dụng
Mở khóa thành tích trong ứng dụng di động Số tính năng, cấp độ hoặc thành tích đã mở khóa trong ứng dụng di động được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số tính năng, cấp độ hoặc thành tích đã được mở khóa trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Hành động trong ứng dụng di động Số hành động trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số hành động đã xảy ra trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo.Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Số lượt thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động Số lần các mặt hàng được thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thêm mặt hàng vào giỏ hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Số lượt thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động Số lần các mặt hàng được thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thêm nội dung nào đó vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Thanh toán trong ứng dụng di động Số lượt thanh toán được bắt đầu trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thanh toán được bắt đầu trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Xem nội dung trong ứng dụng di động Số lượt xem nội dung trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần xem nội dung trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động Số tín dụng được chi tiêu trong ứng dụng trò chơi di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần phiếu giảm giá quảng cáo được sử dụng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Qua bài trong ứng dụng di động Số bài qua được trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số bài đã qua trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Số lượt cài đặt ứng dụng di động Số lượt cài đặt ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt cài đặt từ một thiết bị di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Chi tiết thanh toán trong ứng dụng di động Số lần nhập thông tin thanh toán trong ứng dụng di động được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thông tin thanh toán được nhập trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Mua hàng trong ứng dụng di động Số lượt mua hàng được thực hiện trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần mua hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Chuyển đổi > Ứng dụng
Xếp hạng trong ứng dụng di động Số xếp hạng được gửi trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần xếp hạng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Đăng ký ứng dụng di động Số lượt đăng ký trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần đăng ký ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Tìm kiếm trong ứng dụng di động Số lượt tìm kiếm trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần tìm kiếm trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo.Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Khởi động ứng dụng di động Số phiên ứng dụng mới trên thiết bị di động được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần khởi động ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Hoàn thành hướng dẫn trong ứng dụng di động Số lượt hoàn tất hướng dẫn trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần hoàn thành hướng dẫn trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Hành động khác trong ứng dụng di động Số hành động khác trong ứng dụng di động đã được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụng và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số hành động khác trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Mở khóa thành tích duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã mở khóa tính năng trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã mở khóa tính năng, cấp độ hoặc thành tích trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt thêm vào giỏ hàng duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã thực hiện việc thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã thêm nội dung nào đó vào giỏ hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt thêm vào danh sách yêu thích duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã thực hiện việc thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã thêm nội dung nào đó vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt thanh toán duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã bắt đầu thanh toán trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã bắt đầu thanh toán trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt xem nội dung duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã xem nội dung trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã xem nội dung trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt chi tiêu tín dụng duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã thực hiện chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Thành tích cấp độ duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã qua bài trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã qua bài trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Chi tiết thanh toán duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã gửi chi tiết thanh toán trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã nhập thông tin thanh toán trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt mua duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã thực hiện mua hàng trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã mua hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt xếp hạng duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã gửi xếp hạng trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã xếp hạng nội dung nào đó trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt đăng ký duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã thực hiện đăng ký ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã đăng ký trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt tìm kiếm duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã thực hiện tìm kiếm trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã tìm kiếm trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lần khởi động ứng dụng di động duy nhất Số người đã thực hiện khởi động ứng dụng di động. Số người duy nhất đã khởi động ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Lượt hoàn tất hướng dẫn duy nhất trong ứng dụng di động Số người đã hoàn thành hướng dẫn trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã hoàn thành hành động hoàn tất hướng dẫn trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng
Chi phí trên mỗi lần tương tác với ứng dụng Chi phí trung bình cho mỗi tương tác với ứng dụng trên máy tính. Chi phí trung bình trên mỗi hành động liên quan đến ứng dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt cài đặt ứng dụng Chi phí trung bình cho mỗi lượt cài đặt ứng dụng trên máy tính. Chi phí trung bình để cài đặt ứng dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần tương tác với tin của ứng dụng Chi phí trung bình cho mỗi lượt tương tác với tin của ứng dụng trên máy tính. Chi phí trung bình trên mỗi hành động liên quan đến tin của ứng dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần sử dụng ứng dụng Chi phí trung bình cho mỗi lượt sử dụng ứng dụng trên máy tính. Chi phí trung bình cho mỗi lần sử dụng ứng dụng nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi hành động chi tiêu tín dụng Chi phí trung bình của mỗi chi tiêu tín dụng trong ứng dụng trò chơi trên máy tính. Chi phí trung bình cho mỗi lần phiếu giảm giá quảng cáo được sử dụng trong ứng dụng dành cho máy tính nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt chơi trò chơi Chi phí trung bình cho mỗi lượt chơi trò chơi trên máy tính. Chi phí trung bình cho mỗi lượt chơi trò chơi đã diễn ra nhờ quảng cáo của bạn. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi hành động trong ứng dụng di động Chi phí trung bình trên mỗi hành động trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình của hành động đã xảy ra trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thanh toán trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt thanh toán trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động thanh toán đã bắt đầu trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xem nội dung trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem nội dung trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động đăng ký trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần qua bài trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lần qua bài trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động qua bài trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt cài đặt ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt cài đặt ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi lượt cài đặt từ thiết bị di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần qua bài trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lần qua bài trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động qua bài trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi chi tiết thanh toán trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi chi tiết thanh toán trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động thêm thông tin thanh toán trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt mua hàng trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi giao dịch mua hàng trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động mua hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xếp hạng trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi xếp hạng trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động xếp hạng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt đăng ký ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt đăng ký ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động đăng ký trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt tìm kiếm trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt tìm kiếm trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động tìm kiếm trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí và đặt giá thầu. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt khởi động ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt khởi động ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động khởi động ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt hoàn thành hướng dẫn của ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi lượt hoàn thành hướng dẫn trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động hoàn thành hướng dẫn trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi hành động khác trong ứng dụng di động Chi phí trung bình cho mỗi hành động khác trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi hành động khác trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thêm vào giỏ hàng duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt thêm vào giỏ hàng duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã thêm nội dung nào đó vào giỏ hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thêm vào danh sách yêu thích duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt thêm vào danh sách yêu thích duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã thêm nội dung nào đó vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt thanh toán duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt thanh toán duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã bắt đầu thanh toán trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xem nội dung duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt xem nội dung duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã xem nội dung trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt chi tiêu tín dụng duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi chi tiêu tín dụng duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần đạt được cấp độ duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lần qua bài duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã qua bài trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần đạt được cấp độ duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lần qua bài duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã qua bài trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi chi tiết thanh toán duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi chi tiết thanh toán duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã thêm thông tin thanh toán trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt mua duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt mua duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã mua nội dung nào đó trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xếp hạng duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt xếp hạng duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã xếp hạng nội dung nào đó trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt đăng ký duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt đăng ký duy nhất trong ứng dụng di động. Số người duy nhất đã đăng ký trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Mọi người có thể thực hiện hành động này nhiều lần. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt tìm kiếm duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt tìm kiếm duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã tìm kiếm trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần khởi động ứng dụng di động duy nhất Chi phí trung bình của mỗi lượt khởi động ứng dụng di động duy nhất. Chi phí cho mỗi người duy nhất đã khởi động ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo Ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Chi chí trên mỗi lượt hoàn tất hướng dẫn duy nhất trong ứng dụng di động Chi phí trung bình của mỗi lượt hoàn tất hướng dẫn duy nhất trong ứng dụng di động. Chi phí trung bình cho mỗi người duy nhất đã hoàn tất hướng dẫn trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo của bạn. (Lưu ý: Số này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu. Tìm hiểu thêm.)Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Chi phí)
Giá trị chuyển đổi chi tiêu tín dụng Tổng giá trị được trả về từ chi tiêu tín dụng đã được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các phiếu giảm giá quảng cáo được sử dụng trong ứng dụng dành cho máy tính nhờ quảng cáo. Điều này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi chi tiêu tín dụng Tổng giá trị được trả về từ chi tiêu tín dụng đã được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các phiếu giảm giá quảng cáo được sử dụng trong ứng dụng dành cho máy tính nhờ quảng cáo. Điều này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi hành động trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ hành động trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các hành động đã diễn ra trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo.Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ số lượt thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các mặt hàng được thêm vào giỏ hàng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Giá trị này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ số lượt thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các mặt hàng được thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Giá trị này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thanh toán trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ lượt thanh toán trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các thanh toán được bắt đầu trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Điều này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn. Tìm hiểu thêm về pixel Facebook. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi xem nội dung trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ số lượt xem nội dung trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các lượt xem nội dung trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Giá trị này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn. Tìm hiểu thêm về Pixel Facebook. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ chi tiêu tín dụng trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các phiếu giảm giá quảng cáo được chi tiêu trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Giá trị này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi mua hàng trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ giao dịch mua hàng trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các giao dịch mua hàng được thực hiện trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Điều này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn.Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng di động. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi xếp hạng trong ứng dụng di động Tổng giá trị được trả về từ xếp hạng trong ứng dụng di động. Điều này dựa trên giá trị bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện trong ứng dụng. Tổng giá trị trả về từ các xếp hạng trong ứng dụng di động nhờ quảng cáo. Giá trị này dựa trên giá trị được gán cho loại chuyển đổi trong mã pixel của bạn.Tìm hiểu thêm về Pixel Facebook. Chuyển đổi > Ứng dụng (Giá trị chuyển đổi)
Thêm thông tin thanh toán (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện thêm thông tin thanh toán mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần mọi người đã cung cấp thông tin thanh toán ngoại tuyến (tại cửa hàng hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Thêm vào giỏ hàng (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện thêm vào giỏ hàng mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thêm vào giỏ hàng đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Thêm vào danh sách yêu thích (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện thêm vào danh sách yêu thích đã được ghi lại bởi dữ liệu sự kiện ngoại tuyến và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần thêm vào danh sách yêu thích ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng, qua điện thoại hoặc trên trang web của bên thứ ba) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Hoàn thành đăng ký (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện hoàn tất đăng ký mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số mẫu đăng ký được hoàn thành ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng hoặc tại sự kiện) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Bắt đầu thanh toán (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện bắt đầu thanh toán mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần một thanh toán được bắt đầu ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận.Tìm hiểu về quản lý thanh toán quảng cáo trên Facebook. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Khách hàng tiềm năng (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện khách hàng tiềm năng mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số khách hàng tiềm năng đã thu hút được ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Giao dịch mua (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện mua hàng mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số giao dịch mua đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Tìm kiếm (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện tìm kiếm mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lần tìm kiếm đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như trên trang web của bên thứ ba) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Xem nội dung (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện xem nội dung mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số lượt xem nội dung đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như trên trang web của bên thứ ba) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Khác (Chuyển đổi ngoại tuyến) Số sự kiện khác mà dữ liệu sự kiện ngoại tuyến đã ghi lại và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn. Số chuyển đổi khác diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến
Chi phí trên mỗi lần thêm thông tin thanh toán (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt thêm thông tin thanh toán (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình trên mỗi lần thêm thông tin thanh toán đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần thêm vào giỏ hàng (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt thêm vào giỏ hàng (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của mỗi lần thêm mặt hàng vào giỏ hàng đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần thêm vào danh sách yêu thích (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt thêm vào danh sách yêu thích (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của mỗi lần thêm mặt hàng vào danh sách yêu thích đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc trên trang web của bên thứ ba) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt hoàn tất đăng ký (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt hoàn tất đăng ký (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của mỗi đăng ký được hoàn tất đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc tại sự kiện) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lần bắt đầu thanh toán (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt bắt đầu thanh toán (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình trên mỗi thanh toán được bắt đầu đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc trên trang web của bên thứ ba) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi khách hàng tiềm năng (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của mỗi khách hàng tiềm năng đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi (Chuyển đổi ngoại tuyến) khác Chi phí trung bình cho mỗi hành động khác (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của bất kỳ loại chuyển đổi nào khác đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi giao dịch mua (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt mua (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của mỗi giao dịch mua đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như tại cửa hàng thực hoặc qua điện thoại) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi tìm kiếm (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt tìm kiếm (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của mỗi tìm kiếm đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như trên trang web của bên thứ ba) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Chi phí trên mỗi lượt xem nội dung (Chuyển đổi ngoại tuyến) Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem nội dung (chuyển đổi ngoại tuyến). Chi phí trung bình của mỗi lượt xem nội dung đã diễn ra ngoại tuyến (chẳng hạn như trên trang web của bên thứ ba) nhờ quảng cáo của bạn trong khoảng thời gian ghi nhận. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Chi phí)
Giá trị chuyển đổi thêm thông tin thanh toán (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi thêm thông tin thanh toán (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi thêm thông tin thanh toán (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thêm vào giỏ hàng (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi thêm vào giỏ hàng (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi thêm vào giỏ hàng (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi thêm vào danh sách yêu thích (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi thêm vào danh sách yêu thích (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi thêm vào danh sách yêu thích (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi hoàn thành đăng ký (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi hoàn tất đăng ký (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi hoàn thành đăng ký (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi bắt đầu thanh toán (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi bắt đầu thanh toán (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi bắt đầu thanh toán (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi khách hàng tiềm năng (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi khách hàng tiềm năng (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi khách hàng tiềm năng (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi khác (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi hành động khác (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi khác (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi mua hàng (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi lượt mua (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi mua hàng (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi tìm kiếm (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi tìm kiếm (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi tìm kiếm (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Giá trị chuyển đổi xem nội dung (Chuyển đổi ngoại tuyến) Tổng giá trị được trả về từ chuyển đổi xem nội dung (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã chỉ định khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Tổng giá trị được trả về từ các chuyển đổi xem nội dung (chuyển đổi ngoại tuyến). Thông tin này dựa trên giá trị mà bạn đã gán khi thiết lập sự kiện ngoại tuyến. Chuyển đổi > Ngoại tuyến (Giá trị chuyển đổi)
Tài khoản Tên của tài khoản quảng cáo sẽ nhóm hoạt động quảng cáo của bạn. Tài khoản quảng cáo của bạn bao gồm các chiến dịch, quảng cáo và lập hóa đơn. Tên của tài khoản quảng cáo sẽ nhóm hoạt động quảng cáo của bạn. Tài khoản quảng cáo của bạn bao gồm các chiến dịch, quảng cáo và lập hóa đơn. Cài đặt
ID tài khoản Số ID của tài khoản quảng cáo để nhóm hoạt động quảng cáo của bạn. Tài khoản quảng cáo của bạn bao gồm các chiến dịch, quảng cáo và lập hóa đơn. Đây là ID duy nhất cho tài khoản quảng cáo được thể hiện bằng các con số.Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Facebook. Cài đặt
ID quảng cáo ID duy nhất của quảng cáo bạn đang xem trong báo cáo. Đây là ID duy nhất của quảng cáo được thể hiện bằng số.Tìm hiểu cách tìm số ID cho quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản quảng cáo. Cài đặt
Tên nhóm quảng cáo Tên nhóm quảng cáo bạn đang xem trong báo cáo. Nhóm quảng cáo là một nhóm gồm các quảng cáo có chung ngân sách, lịch chạy, tối ưu hóa phân phối và nhắm mục tiêu. Nhóm quảng cáo bao gồm một hoặc nhiều quảng cáo, một ngân sách và một lịch chạy. Bạn có thể tạo nhóm quảng cáo cho từng phân khúc đối tượng bằng cách tạo quảng cáo trong nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu cùng đối tượng. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát số tiền mà bạn sẽ chi tiêu cho từng đối tượng, quyết định khi nào mỗi đối tượng sẽ thấy quảng cáo của bạn và xem số liệu cụ thể cho từng đối tượng. Bạn cũng có thể quyết định vị trí mà các quảng cáo trong nhóm quảng cáo xuất hiện trên Facebook. Cài đặt
ID nhóm quảng cáo ID duy nhất của nhóm quảng cáo mà bạn đang xem trong báo cáo. Nhóm quảng cáo là một nhóm gồm các quảng cáo có chung ngân sách, lịch chạy, tối ưu hóa phân phối và nhắm mục tiêu. ID duy nhất của nhóm quảng cáo mà bạn đang xem trong báo cáo. Nhóm quảng cáo là một nhóm gồm những quảng cáo có cùng ngân sách, lịch chạy, tối ưu hóa phân phối và nhắm mục tiêu. Cài đặt
Giá thầu Số tiền tối đa mục tiêu bạn sẽ thanh toán trên mỗi kết quả cho nhóm quảng cáo của mình. Số tiền này có thể hiển thị là Tự động nếu bạn đã chọn đặt giá thầu tự động. Với đặt giá thầu chi phí trên mỗi lần nhấp (CPC), bạn sẽ thanh toán cho số lần nhấp vào quảng cáo của mình. Với phương pháp đặt giá thầu chi phí trên mỗi 1.000 lần hiển thị (CPM), bạn sẽ thanh toán khi quảng cáo được phân phối trên trang web. CPM tối ưu hiển thị là “tự động” và có nghĩa là giá thầu được tự động tối ưu hóa để giúp bạn đạt mục tiêu hoặc có được nhiều lần nhấp hay lần hiển thị hơn. Cài đặt
Ngân sách Số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi tiêu cho mỗi nhóm quảng cáo trung bình mỗi ngày hoặc trọn đời cho nhóm quảng cáo. Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi tiêu cho từng nhóm quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập ngân sách. Cài đặt
Loại mua Phương thức bạn thanh toán và nhắm mục tiêu quảng cáo trong chiến dịch: thông qua đặt giá thầu động, đặt giá thầu giá cố định hoặc mua tiếp cận và tần suất. Phương thức bạn thanh toán, nhắm mục tiêu và đánh giá quảng cáo trong các chiến dịch của mình: thông qua đặt giá thầu trong đấu giá động, đặt giá thầu với giá cố định hoặc mua số người tiếp cận và tần suất.Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu và tối ưu hóa. Cài đặt
Tên chiến dịch Tên chiến dịch quảng cáo bạn đang xem trong báo cáo. Chiến dịch của bạn chứa nhóm quảng cáo và quảng cáo. Đây là một cấp độ trong cấu trúc của một quảng cáo trên Facebook. Cấu trúc này như sau: Chiến dịch > Nhóm quảng cáo > Quảng cáo.Nhóm quảng cáo và quảng cáo nằm trong chiến dịch. Ở cấp độ chiến dịch, bạn có thể kiểm soát mục tiêu của chiến dịch, chẳng hạn như số lượt thích Trang, số lượt xem video hoặc số lượt cài đặt ứng dụng.Tìm hiểu cách tạo chiến dịch. Cài đặt
ID chiến dịch Số ID duy nhất của chiến dịch quảng cáo bạn đang xem trong báo cáo. Chiến dịch của bạn chứa nhóm quảng cáo và quảng cáo. Đây là ID duy nhất được thể hiện bằng các con số được liên kết với chiến dịch.Tìm hiểu cách tạo chiến dịch. Cài đặt
Phân phối Trạng thái hiện tại của quá trình phân phối chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Thông tin này cho bạn biết chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo có đang chạy hay không. Cài đặt
Ngày kết thúc Ngày chiến dịch kết thúc hoặc được lên lịch kết thúc. Ngày kết thúc của chiến dịch dựa trên lịch chạy mà bạn đã chọn trong nhóm quảng cáo của chiến dịch. Ngày chiến dịch của bạn được lên lịch để dừng chạy. Ngày bắt đầu và kết thúc của một chiến dịch dựa trên lịch chạy của các nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch đó. Tìm hiểu thêm về lên lịch quảng cáo. Cài đặt
Mục tiêu Mục tiêu bạn đã chọn cho chiến dịch của mình. Mục tiêu của bạn phản ánh mục tiêu bạn muốn đạt được bằng quảng cáo. Mục tiêu bạn đã chọn cho quảng cáo của mình. Mục tiêu của bạn phản ánh điều bạn muốn đạt được bằng quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chọn mục tiêu quảng cáo của bạn. Cài đặt
Báo cáo kết thúc Ngày kết thúc cho dữ liệu của bạn. Ngày này được kiểm soát bằng khoảng ngày bạn đã chọn để xem báo cáo. Ngày kết thúc cho dữ liệu của bạn. Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo của bạn. Cài đặt
Báo cáo bắt đầu Ngày bắt đầu cho dữ liệu của bạn. Ngày này được kiểm soát bằng khoảng ngày bạn đã chọn để xem báo cáo. Ngày bắt đầu cho dữ liệu của bạn. Tìm hiểu cách báo cáo về quảng cáo của bạn. Cài đặt
Lịch chạy Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của nhóm quảng cáo. Khoảng thời gian bạn muốn chạy nhóm quảng cáo. Bạn có thể đặt ngày và thời gian bắt đầu, sau đó chọn chạy liên tục nhóm quảng cáo hoặc đặt ngày và thời gian kết thúc. Tìm hiểu cách đặt lịch chạy quảng cáo của bạn. Cài đặt
Ngày bắt đầu Ngày chiến dịch của bạn bắt đầu chạy hoặc được lên lịch để bắt đầu chạy. Ngày bắt đầu của chiến dịch dựa trên lịch chạy mà bạn đã chọn trong nhóm quảng cáo của chiến dịch. Ngày chiến dịch của bạn được lên lịch để bắt đầu chạy. Ngày bắt đầu và kết thúc của một chiến dịch dựa trên lịch chạy của các nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch đó.Tìm hiểu thêm về cách quản lý chiến dịch trong Thông tin cơ bản về Trình quản lý quảng cáo. Cài đặt
Tỷ lệ nhấp Phần trăm số lần hiển thị so với số lần nhấp vào thông báo được gửi từ ứng dụng của bạn đến mọi người trên Facebook. Phần trăm số lần nhấp vào thông báo được gửi từ ứng dụng của bạn đến mọi người trên Facebook. Nền tảng
Nguồn giới thiệu (đối với vị trí đặt thông số ego) Khi người dùng được chuyển đến ứng dụng của bạn qua phần đề xuất Trò chơi bạn có thể thích ở cột bên phải. Khi người dùng được chuyển đến ứng dụng của bạn qua phần đề xuất Trò chơi bạn có thể thích. Nền tảng
Tỷ lệ tắt thông báo Phần trăm số thông báo được gửi từ ứng dụng của bạn khiến người dùng tắt thông báo cho ứng dụng này trên Facebook. Phần trăm số thông báo từ ứng dụng của bạn bị mọi người trên Facebook ẩn. Nền tảng
Tắt thông báo Số thông báo được gửi từ ứng dụng của bạn khiến người dùng tắt thông báo cho ứng dụng này trên Facebook. Số thông báo từ ứng dụng của bạn bị mọi người trên Facebook ẩn. Nền tảng
Số lượt xem video Số lần mọi người xem video của bạn trong tổng cộng tối thiểu 3 giây hoặc gần hết thời lượng, tùy điều kiện nào đến trước. Số lượt xem video cho biết tổng số người đã xem trong 3 giây trở lên mỗi ngày. Video tự nhiên
Số lượt xem video trong 10 giây Số lần mọi người xem video của bạn trong tổng cộng tối thiểu 10 giây hoặc gần hết thời lượng, tùy điều kiện nào đến trước. Số lượt xem trong 10 giây cho biết tổng số người đã xem video trong 10 giây trở lên mỗi ngày. Video tự nhiên
Tổng số phút xem Tổng số phút mọi người đã xem video của bạn, bao gồm số lần phát lại và số lượt xem trong 3 giây trở xuống. Số phút xem cho biết tổng số phút mọi người đã dành để xem video của bạn mỗi ngày. Video tự nhiên
Mẹo công cụ kết hợp của Số người xem trực tiếp cao nhất và Số người xem trong khi phát trực tiếp Số người xem trực tiếp cao nhất cho biết số người cao nhất đồng thời xem chương trình phát trực tiếp của bạn trong tối thiểu 3 giây. Số người xem trong đồ thị phát trực tiếp cho biết số người đồng thời xem tại các thời điểm khác nhau của chương trình phát trực tiếp trong tối thiểu 3 giây. Video tự nhiên
Số người xem trực tiếp cao nhất Số người cao nhất đồng thời xem chương trình phát trực tiếp của bạn trong tối thiểu 3 giây. Số người xem trong khi phát trực tiếp cho biết số người đang xem tại các thời điểm cụ thể trong video trực tiếp. Lượt xem phát trực tiếp được tính khi ai đó xem trong 3 giây trở lên hoặc nhấp để xem toàn màn hình. Video tự nhiên
Tương tác với bài viết Tổng số cảm xúc, bình luận và chia sẻ mà video của bạn nhận được trên bài viết gốc và bài viết được chia sẻ. Số liệu này bao gồm việc phát cảm xúc trên chương trình phát trực tiếp. Tương tác với bài viết cho biết số cảm xúc, bình luận và chia sẻ trên bài viết có video và từ lượt chia sẻ bài viết. Video tự nhiên
Tương tác với video Đồ thị này cho biết cường độ của cảm xúc, bình luận và chia sẻ mà video của bạn nhận được trên bài viết gốc và bài viết được chia sẻ. Điều này bao gồm các số liệu nhận được cả trong và sau khi phát. Tương tác với video cho biết cường độ của cảm xúc, bình luận và chia sẻ từ các thời điểm cụ thể trong video trực tiếp. Tương tác với video được đánh giá khi mọi người xem và tương tác từ trình phát video trực tiếp toàn màn hình trong khi phát trực tiếp và khi phát lại. Video tự nhiên
Đối tượng hàng đầu Số phần trăm này cho biết chi tiết Tổng số phút xem video theo độ tuổi và giới tính so với đối tượng đã xem video trên Trang của bạn trong 30 ngày qua. Đối tượng hàng đầu cho biết phần trăm phút xem video trọn đời theo độ tuổi và giới tính so với đối tượng đã xem video trên Trang của bạn trong 30 ngày qua. Video tự nhiên
Vị trí hàng đầu Số phần trăm này cho biết chi tiết tổng số phút xem video theo khu vực so với đối tượng đã xem video trên Trang của bạn trong 30 ngày qua. Vị trí hàng đầu cho biết phần trăm phút xem video trọn đời theo khu vực so với đối tượng đã xem video trên Trang của bạn trong 30 ngày qua. Video tự nhiên

 

Theo Facebook Business

0 0 đánh giá
Đánh giá
Công Việt Blog
Công Việt Bloghttps://congvietit.com
Chào các bạn, mình là Công Việt, mình đến từ kênh Youtube Công Việt Blog. Blog này hiểu đơn giản mình viết những thứ mình học được, áp dụng được và cung cấp những tài nguyên mà mình sử dụng, cũng là nơi để mình lưu trữ tài nguyên. Phần "Thành viên VIP" với gói chỉ 50k để giúp mình duy trì website mà thôi, hi vọng được sự ủng hộ của các bạn.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
banner quang cao hostinger-congvietblog-congvietit
ma giam gia khi mua hosting vps congvietitcom

Bài viết liên quan

Chia sẻ File Photoshop quảng cáo Mỹ Phẩm ra nhiều data nhất của Công Việt Blog

Hê nhô, dưới đây là 1 trong những mẫu ảnh quảng cáo mình chạy hiệu quả nhất trong...

Kích thước hình ảnh quảng cáo bài viết Facebook chuẩn 2024

Một bài viết quảng cáo thì không thể thiếu hình ảnh, mà đơn giản 1 bài viết trên...

Hướng dẫn chèn Messenger Facebook vào Website

Chào mừng đến với hướng dẫn chính thức của Công Việt Blog về cách chèn Messenger Facebook vào...

Hướng dẫn trang trí cành Mai – Câu đối đón Tết cho Website

Trong nền văn hóa Việt Nam, việc trang trí đón Tết không chỉ là một truyền thống mà...
0
Hãy cho mình xin 1 bình luận nha bạn yêu !!!x