Trắc Nghiệm Kiến Thức Photoshop Tổng Hợp – Phần 2

  0
  499

  This is a timed quiz. You will be given 300 seconds to answer all questions. Are you ready?

  300

  Muốn tạo vùng chọn theo màu sắc tương đổng sử dụng công cụ:

  Correct! Wrong!

  Phát biểu nào dưới đây không đúng:

  Correct! Wrong!

  Khi tạo file mới, màu của file mới tạo là màu:

  Correct! Wrong!

  Định dạng file chuẩn của Photoshop là

  Correct! Wrong!

  Công cụ Lasso Tool là:

  Correct! Wrong!

  Phần mềm Photoshop có thể:

  Correct! Wrong!

  Để cuộn xem hình ảnh mà kích thước hình ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị nó:

  Correct! Wrong!

  Bộ công cụ Marquee có thể tạo vùng chọn theo:

  Correct! Wrong!

  Phát biểu nào dưới đây không đúng

  Correct! Wrong!

  Để bật/tắt tools box ta chọn lệnh

  Correct! Wrong!

  Muốn tạo độ Feather sau khi tạo vùng chọn sử dụng:

  Correct! Wrong!

  Công cụ Move Tool có tác dụng:

  Correct! Wrong!

  Trắc Nghiệm Kiến Thức Photoshop Tổng Hợp – Phần 2
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm photoshop!

  Trắc Nghiệm Kiến Thức Photoshop Tổng Hợp – Phần 2

  Share your Results: