Trắc Nghiệm Kiến Thức Photoshop Tổng Hợp – Phần 2

  0
  186

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 300 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  300

  Để cuộn xem hình ảnh mà kích thước hình ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị nó:

  Chính xác! Sai!

  Bộ công cụ Marquee có thể tạo vùng chọn theo:

  Chính xác! Sai!

  Muốn tạo vùng chọn theo màu sắc tương đổng sử dụng công cụ:

  Chính xác! Sai!

  Phần mềm Photoshop có thể:

  Chính xác! Sai!

  Công cụ Lasso Tool là:

  Chính xác! Sai!

  Để bật/tắt tools box ta chọn lệnh

  Chính xác! Sai!

  Công cụ Move Tool có tác dụng:

  Chính xác! Sai!

  Phát biểu nào dưới đây không đúng:

  Chính xác! Sai!

  Muốn tạo độ Feather sau khi tạo vùng chọn sử dụng:

  Chính xác! Sai!

  Khi tạo file mới, màu của file mới tạo là màu:

  Chính xác! Sai!

  Phát biểu nào dưới đây không đúng

  Chính xác! Sai!

  Định dạng file chuẩn của Photoshop là

  Chính xác! Sai!

  Trắc Nghiệm Kiến Thức Photoshop Tổng Hợp – Phần 2
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm photoshop!

  Chia sẻ kết quả của bạn: