Đề số 12 – Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Môn thiết kế đồ họa

  0
  1112

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Lệnh Image\ Rotate Canvas\ 90CCW dùng để

  Chính xác! Sai!

  Lệnh File\ Open cho phép mở ảnh có định dạng:

  Chính xác! Sai!

  Lệnh Deselect có phím tắt là CTRL+D; Vậy lệnh Reselect có phím tắt là:

  Chính xác! Sai!

  Lệnh Free Transform cho phép biến ảnh đối với lớp background

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Lệnh Image Size nằm ở menu

  Chính xác! Sai!

  Lệnh copy có phím tắt CTRL+C; Vậy lệnh Copy Merge có phím tắt là:

  Chính xác! Sai!

  Lệnh Image\ Trap được áp dụng cho hình ảnh ở chế độ:

  Chính xác! Sai!

  Lệnh Image\ Rotate Canvas\ 90CW dùng để

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Lệnh Edit\ Fill cho phép chọn mầu tô khác ngoài mầu tô Force Ground hoặc Back Ground

  Chính xác! Sai!

  Kích thước lớn nhất của Brush size là (tính bằng Pixel):

  Chính xác! Sai!

  Đề số 12 - Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Môn thiết kế đồ họa
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành 12 câu hỏi của đề số 03 - Đề trắc nghiệm photoshop - Môn thiết kế đồ họa

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây