Đề số 12 – Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Môn thiết kế đồ họa

  0
  390

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Kích thước lớn nhất của Brush size là (tính bằng Pixel):

  Correct! Wrong!

  Lệnh File\ Open cho phép mở ảnh có định dạng:

  Correct! Wrong!

  Lệnh copy có phím tắt CTRL+C; Vậy lệnh Copy Merge có phím tắt là:

  Correct! Wrong!

  Lệnh Image Size nằm ở menu

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Lệnh Image\ Rotate Canvas\ 90CW dùng để

  Correct! Wrong!

  Lệnh Edit\ Fill cho phép chọn mầu tô khác ngoài mầu tô Force Ground hoặc Back Ground

  Correct! Wrong!

  Lệnh Image\ Rotate Canvas\ 90CCW dùng để

  Correct! Wrong!

  Lệnh Free Transform cho phép biến ảnh đối với lớp background

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Lệnh Image\ Trap được áp dụng cho hình ảnh ở chế độ:

  Correct! Wrong!

  Lệnh Deselect có phím tắt là CTRL+D; Vậy lệnh Reselect có phím tắt là:

  Correct! Wrong!

  Đề số 12 - Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Môn thiết kế đồ họa
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành 12 câu hỏi của đề số 03 - Đề trắc nghiệm photoshop - Môn thiết kế đồ họa

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây