Đề số 09 – Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Môn thiết kế đồ họa

  0
  210

  This is a timed quiz. You will be given 600 seconds to answer all questions. Are you ready?

  600

  Có thể đặt thông số Feather khi nào

  Correct! Wrong!

  Có thể copy được hình ảnh bằng công cụ move tool

  Correct! Wrong!

  Công cụ Color Sample tool cho phép tối đa:

  Correct! Wrong!

  Có thể chuyển Selection thành Path được không?

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Có thể định nghĩa Brush bằng một vùng chọn bất kỳ

  Correct! Wrong!

  Có thể sao chép Layer Effect từ lớp này sang lớp khác:

  Correct! Wrong!

  Công cụ Blur nằm cùng vị trí với công cụ

  Correct! Wrong!

  Có thể định nghĩa Pattern bằng một vùng chọn bất kỳ:

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Công cụ dodge tool nằm cùng vị trí với công cụ:

  Correct! Wrong!

  Có thể chuyển Path thành Selection bằng phím tắt nào:

  Correct! Wrong!

  Đề số 09 - Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Môn thiết kế đồ họa
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành 10 câu hỏi của đề số 09 - Đề trắc nghiệm photoshop - Môn thiết kế đồ họa

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây