Đề số 09 – Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Môn thiết kế đồ họa

  0
  1019

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 600 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  600

  Có thể định nghĩa Brush bằng một vùng chọn bất kỳ

  Chính xác! Sai!

  Có thể chuyển Path thành Selection bằng phím tắt nào:

  Chính xác! Sai!

  Công cụ dodge tool nằm cùng vị trí với công cụ:

  Chính xác! Sai!

  Có thể định nghĩa Pattern bằng một vùng chọn bất kỳ:

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Có thể chuyển Selection thành Path được không?

  Chính xác! Sai!

  Công cụ Blur nằm cùng vị trí với công cụ

  Chính xác! Sai!

  Công cụ Color Sample tool cho phép tối đa:

  Chính xác! Sai!

  Có thể copy được hình ảnh bằng công cụ move tool

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Có thể đặt thông số Feather khi nào

  Chính xác! Sai!

  Có thể sao chép Layer Effect từ lớp này sang lớp khác:

  Chính xác! Sai!

  Đề số 09 - Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Môn thiết kế đồ họa
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành 10 câu hỏi của đề số 09 - Đề trắc nghiệm photoshop - Môn thiết kế đồ họa

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây