Đề số 08 – Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Môn thiết kế đồ họa

  0
  423

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Tùy chọn Colorize trong lệnh Hue/Saturation có ý nghĩa

  Correct! Wrong!

  Cảnh báo màu đang chọn không in được có nghĩa là:

  Correct! Wrong!

  Palette navigator dùng để

  Correct! Wrong!

  Trong Photoshop lệnh Deselect có phím tắt là CTRL+D; lệnh Reselect có phím tắt là:

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Muốn liên kết các Layer thành một nhóm ta dùng lệnh nào trong các lệnh sau:

  Correct! Wrong!

  Lệnh Edit/Fill cho phép đổ màu sắc của vùng hình ảnh là màu của

  Correct! Wrong!

  Hiệu ứng nào dưới đây dùng để làm viền cho bức ảnh?

  Correct! Wrong!

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi dùng lệnh Layer/Merge Down (Ctrl +E)

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Phát biểu nào sau đây là sai trong điều chỉnh nét cọ Brush

  Correct! Wrong!

  Ảnh Bitmap có tên khác là

  Correct! Wrong!

  Đề số 08 - Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Môn thiết kế đồ họa
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành 10 câu hỏi của đề số 08 - Đề trắc nghiệm photoshop - Môn thiết kế đồ họa

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây