Đề 5 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  437

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

  Correct! Wrong!

  Khi soạn thảo văn bản trong Word, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

  Correct! Wrong!

  Trong soạn thảo Word, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

  Correct! Wrong!

  Trong soạn thảo Word, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: