Đề 5 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  241

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Khi soạn thảo văn bản trong Word, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:

  Correct! Wrong!

  Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:

  Correct! Wrong!

  Trong soạn thảo Word, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: