Đề 3 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  496

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  Correct! Wrong!

  Khẳng định nào sau đây là sai? Dữ liệu trộn thư (ví dụ, danh sách khách mời) có thể được lưu trữ trong:

  Correct! Wrong!

  Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

  Correct! Wrong!

  Để xem nhanh một tài liệu trước khi in cần thực hiện:

  Correct! Wrong!

  Để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line, cần thực hiện:

  Correct! Wrong!

  Để chèn vào văn bản những hình ảnh trên, bạn chọn mục nào trong menu trên hình minh họa

  Đề 3 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Correct! Wrong!

  Bạn lựa chọn khu vực nào để thể hiện rằng mình muốn in 4 bản

  Đề 3 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Correct! Wrong!

  Để tô màu nền cho một ô trong bảng cần thực hiện chọn ô này và thực hiện tiếp việc chọn màu từ:

  Correct! Wrong!

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Correct! Wrong!

  Để chèn dòng trống giữa dòng 1 và dòng 2, sau khi đã đặt con trỏ vào đầu dòng 2, chúng ta phải sử dụng phím:

  Đề 3 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Correct! Wrong!

  Đề 3 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 3 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Word - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây