Đề 12 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  1094
  de so 12 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("15-Apr-1998")

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("28/2/2002")

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("30/02/2002")

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("6-May")

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot)

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)

  Chính xác! Sai!

  Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =YEAR(0.007)

  Chính xác! Sai!

  Đề 12 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 12 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây