Đề 10 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  420
  de so 10 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Trong Excel có mấy loại địa chỉ?

  Correct! Wrong!

  Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:

  Correct! Wrong!

  Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?

  Correct! Wrong!

  Kết quả của hàm: LEFT("12AB012", 3)?

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8)?

  Correct! Wrong!

  Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel, kết quả của hàm MOD(9,3) là:

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4)?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?

  Correct! Wrong!

  Đề 10 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 10 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây