Đề 10 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  696
  de so 10 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?

  Chính xác! Sai!

  Kết quả của hàm: LEFT("12AB012", 3)?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel có mấy loại địa chỉ?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4)?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8)?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, kết quả của hàm MOD(9,3) là:

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:

  Chính xác! Sai!

  Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?

  Chính xác! Sai!

  Đề 10 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 10 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây