Đề 09 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  1012
  de so 09 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?

  Chính xác! Sai!

  Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

  Chính xác! Sai!

  Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

  Chính xác! Sai!

  Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Hàm nào sai trong các hàm số sau?

  Chính xác! Sai!

  Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

  Chính xác! Sai!

  Đề 09 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 09 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây