Đề 08 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  387
  de so 08 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel sau khi nhập công thức sau: ="123"-"23" ta có kết quả?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX-( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?

  Correct! Wrong!

  Đề 08 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 08 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây