Đề 08 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  1120
  de so 08 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX-( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel sau khi nhập công thức sau: ="123"-"23" ta có kết quả?

  Chính xác! Sai!

  Đề 08 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 08 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây