Đề 07 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  425
  de so 07 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =YEAR(0.007)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("30/02/2002")

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("6-May")

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))

  Correct! Wrong!

  Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("28/2/2002")

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("15-Apr-1998")

  Correct! Wrong!

  Đề 07 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 07 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây