Đề 06 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  697
  de so 06 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =OR(5>4, 6<9, 2<1)

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, OR(22))

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, 2<1)

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Min(2,3,7,-9,e)

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Sum(4,6,-2,9,s)

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =AVERAGE(4,6,7,8)

  Chính xác! Sai!

  Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu (Các ô A1, A2, A3, A4, A5 đều có giá trị số là 3)? =Sum(A1:A5)

  Chính xác! Sai!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Max(2,3,7,9,e)

  Chính xác! Sai!

  Đề 06 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 06 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây