Đề 06 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  440
  de so 06 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =OR(5>4, 6<9, 2<1)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =AVERAGE(4,6,7,8)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, OR(22))

  Correct! Wrong!

  Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Max(2,3,7,9,e)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, 2<1)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu (Các ô A1, A2, A3, A4, A5 đều có giá trị số là 3)? =Sum(A1:A5)

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Min(2,3,7,-9,e)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Sum(4,6,-2,9,s)

  Correct! Wrong!

  Đề 06 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 06 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây