Đề 06 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  221
  de so 06 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, OR(22))

  Correct! Wrong!

  Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, 2<1)

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Max(2,3,7,9,e)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =AVERAGE(4,6,7,8)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Sum(4,6,-2,9,s)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Min(2,3,7,-9,e)

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =OR(5>4, 6<9, 2<1)

  Correct! Wrong!

  Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu (Các ô A1, A2, A3, A4, A5 đều có giá trị số là 3)? =Sum(A1:A5)

  Correct! Wrong!

  Đề 06 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 06 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây