Đề 04 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  493
  de so 04 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

  Correct! Wrong!

  Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

  Correct! Wrong!

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

  Correct! Wrong!

  Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

  Correct! Wrong!

  Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

  Correct! Wrong!

  Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

  Correct! Wrong!

  Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

  Correct! Wrong!

  Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

  Correct! Wrong!

  Đề 04 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 04 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây