Đề 03 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  1036
  de so 03 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX-(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

  Chính xác! Sai!

  Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiển thị trong ô các kí tự:

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

  Chính xác! Sai!

  Đề 03 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 03 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây