Đề 02 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  1172
  de so 02 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" , tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

  Chính xác! Sai!

  Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong", tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

  Chính xác! Sai!

  Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008, khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

  Chính xác! Sai!

  Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả:

  Chính xác! Sai!

  Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

  Chính xác! Sai!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

  Chính xác! Sai!

  Hàm nào sai trong các hàm số sau?

  Chính xác! Sai!

  Đề 02 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 02 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây