Đề 02 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  462
  de so 02 - trac nghiem microsoft excel - tin hoc van phong - congvietit.com

  This is a timed quiz. You will be given 900 seconds to answer all questions. Are you ready?

  900

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" , tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

  Correct! Wrong!

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

  Correct! Wrong!

  Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

  Correct! Wrong!

  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong", tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

  Correct! Wrong!

  Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008, khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

  Correct! Wrong!

  Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả:

  Correct! Wrong!

  Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

  Correct! Wrong!

  - Click quảng cáo để ủng hộ mình nhé -

  Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

  Correct! Wrong!

  Hàm nào sai trong các hàm số sau?

  Correct! Wrong!

  Đề 02 – Trắc nghiệm Microsoft Excel – Trắc nghiệm tin học văn phòng
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong Đề 02 bài thi Trắc nghiệm Microsoft Excel - Trắc nghiệm tin học văn phòng

  Share your Results:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây